Cord Blood Center Slovensko

Cord Blood Center Slovensko

cordbloodcenter.sk
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava / Našou výzvou je umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi a krvi placenty na liečbu pacientov v súlade s celosvetovými trendmi medicínskej praxe.
Cord Blood Center Slovensko