Gabriela Jambrichova

Gabriela Jambrichova

/ Stretávanie je začiatok . Isť spolu je pokrok. Pracovať spoločne je úspech . Facebook : DXN J.G Team - Gabriela Jambrichova Email: jambrichovadxn@gmail.com