Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra

Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra

Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre je špecializovanou vedeckou a akademickou knižnicou. Poskytuje služby širokej verejnosti.