Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra

Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra

www.slpk.uniag.sk
Štúrova 51 (kruhový objazd), 949 59 Nitra / Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre je špecializovanou vedeckou a akademickou knižnicou. Poskytuje služby širokej verejnosti.
Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra