Možnosť voľby
Možnosť voľby
Možnosť voľby

Možnosť voľby

Ľudské práva žien, feminizmus, rodová rovnosť.

Viac nápadov od Možnosť voľby

POPORUJEME ISTANBULSKÝ DOHOVOR http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 Aj preto dnes chceme docieliť, aby o dohovore vedelo čo najviac ľudí, aby si ho prečítali a videli, že sa niet čoho báť. A strašiak, ktorý je živený neznalosťou, sa rozplynie. Presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami je kľúčová vec. V rovnocenných partnerstvách a vzťahoch k násiliu nedochádza. Násilie vzniká pre stereotypné predstavy, ak niekto vyhlási: Ja som viac.

Diskusia z diskusnej relácie Večera s Havranom s Adrianou Mesochoritisovou, Barborou Holubovou a Matúšom Kánisom. Aká je situácia na Slovensku? Sú naše tradície prípravou na takéto správanie? Ako sa stavia spoločnosť k násiliu páchanom na ženách? Akú úlohu tu zohráva ‪#‎istanbulskydohovor‬?

A my sme sa zrazu ocitli v pozícii, že sme nútení čeliť útokom, neustále vysvetľovať, namiesto toho, aby sme mohli venovať zmysluplnej odbornej práci. Keď sme si to s kolegyňami celé analyzovali, zistili sme, že konzervatívne skupiny na Slovensku vlastne využívajú typické stratégie zneužívateľov #istanbulskydohovor

"Ak každá štvrtá žena v tejto krajine, presnejšie 23 percent žien, zažíva násilie zo strany svojho partnera, existuje 77 percent mužov, ktorí násilie na svojej partnerke nepáchajú. Aj preto sme kampaň postavili na nádeji, ktorú predstavujú práve títo muži. Tí, čo nepáchajú násilie a ktorí ho odmietajú. Takáto veľká skupina mužov jednoznačne oslabuje argument o prirodzenosti mužského násilia", Adriana Mesochoritisová,Možnosť voľby

„Dohovor je taký rozsiahly, že jeho implementácia si bude vyžadovať dlhé roky práce. Slovenská republika sa nemôže vyhovárať na to, že najskôr musí nastaviť všetky opatrenia. Má ich nastaviť práve v medzinárodnej spolupráci", Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby.

O tom, prečo stále počúvame o násilí na ženách, keď predsa všetci násilie odmietame hovorí ADRIANA MESOCHORITISOVÁ z Možnosti voľby.

MAŤ MOŽNOSŤ VOĽBY BY MALO BYŤ PRÁVOM VŠEKTÝCH ĽUDÍ, hovorí v rozhovore Adriana Mesochoritisová, riaditeľka občianskeho združenia Možnosť voľby. #istanbulskydohovor

Video záznam z podujatia "Vypískajme násilie na ženách-podporme Istanbulský dohovor". #istanbulskydohovor #IstanbulConvention spája

10.decembra 2014. Podujatie "Vypískajme násilie na ženách-podporme Istanbulský dohovor" #istanbulskydohovor #IstanbulConvention

Vypískajme násilie na ženách a podporme #istanbulskydohovor. Blow The Whistle on #VAW and support #IstanbulConvention http://buff.ly/1vPI1fc