Anuška Cervenik

Anuška Cervenik

Víťaz berie všetko... Porazený sa stáva bezvýznamným...