Klaudika Kicková

Klaudika Kicková

Je mnoho rôznych povolaní, ale tanec je poslanie, v ktorom čas nieje ničím a jeho náplň všetkým. Tanec je skrytý jazyk duše. (Graham Martha) Tanec je najl