Stanley Hladik

Stanley Hladik

I am sorry, Please forgiveme I thank you and I love you My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúse