Matematika pre druhákov

Collection by Vydavateľstvo AITEC • Last updated 3 weeks ago

65 
Pins
 • 
214 
Followers

Nástenka Matematika pre druhákov obsahuje vzorové riešenia, obrazové prílohy, ktoré si môžete stiahnuť po kliknutí na obrázok a informácie o tituloch s prelinkovaním na web stránku.

Vydavateľstvo AITEC
Príloha k Matematike pre prvákov.

Karty hry BINGO s číslami do 20

Príloha k Matematike pre prvákov.

Krátka prezentácia učiva vysvetľuje postup sčítania dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov od Miroslava Belica a Janky Striežovskej. Lienka oboznamuje žiakov so spôsobom sčítania dvoch dvojciferných čísel pomocou znázornenia. Symbols, Letters, Icons, Fonts, Letter
2:11

Sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 pre 2. ročník základnej školy

Materiály k sérii titulov - Matematika pre prvý stupeň základných škol

aitec offline k Matematike pre druhákov prináša množstvo funkcií a pomôcok pre učiteľa, ako obohatiť vyučovanie. Obľúbený interaktívny obsah vo forme multimediálnych prezentácií rozširujú zábavné hry Usporiadaj – Telocvičňa, Hra na počítanie, Doplň číslicu a iné. Hry pútavým spôsobom rozvíjajú zručnosti, ktoré sa majú žiaci na matematike naučiť. Pozrite si videonávod, ako pracovať s diskom aitec offline k matematike pre druhákov. Desktop Screenshot
3:46

Videonávod k disku aitec offline k Matematike pre druhákov

aitec offline k Matematike pre druhákov prináša množstvo funkcií a pomôcok pre učiteľa, ako obohatiť vyučovanie. Obľúbený interaktívny obsah vo forme multime...

Krátka prezentácia učiva vysvetľuje, ako nájsť rôzne spôsoby usporiadania číslic v čísle. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov od Miroslava Belica a Janky Striežovskej. Video ukazuje koľko možností usporiadania číslic v dvojciferných číslach našli kamaráti. Company Logo, Symbols, Letters, Logos, Icons, Fonts, Logo, Letter
2:26

Usporiadanie číslic pre 2. ročník základnej školy

Materiály k sérii titulov - Matematika pre prvý stupeň základných škol

  Tweety, Fictional Characters, Fantasy Characters

Séria Matematika pre druhákov

Materiály k sérii titulov - Matematika pre prvý stupeň základných škol

Elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre druhákov - Učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu - Metodické komentáre pre učiteľa - Bonusové metodické a didaktické materiály NOVINKA: IHRISKO – interaktívne hry dostupné zo samostatnej obrazovky alebo priradené k jednotlivým stranám Usporiadaj – Telocvičňa Hra na počítanie Písanie číslic Doplň číslicu Kde je viac Bratislava, Tape, Duct Tape, Ribbon, Band, Ice

aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie

Komplexná podpora na vyučovanie

aitec offline k Matematike pre druhákov prináša množstvo funkcií a pomôcok pre učiteľa, ako obohatiť vyučovanie. Obľúbený interaktívny obsah vo forme multimediálnych prezentácií rozširujú zábavné hry Usporiadaj – Telocvičňa, Hra na počítanie, Doplň číslicu a iné. Hry pútavým spôsobom rozvíjajú zručnosti, ktoré sa majú žiaci na matematike naučiť. Pozrite si videonávod, ako pracovať s diskom aitec offline k matematike pre druhákov.

Videonávod k disku aitec offline k Matematike pre druhákov

aitec offline k Matematike pre druhákov prináša množstvo funkcií a pomôcok pre učiteľa, ako obohatiť vyučovanie. Obľúbený interaktívny obsah vo forme multime...

Krátka prezentácia učiva vysvetľuje postup sčítania dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov od Miroslava Belica a Janky Striežovskej. Lienka oboznamuje žiakov so spôsobom sčítania dvoch dvojciferných čísel pomocou Logos, Ideas, Thoughts, Logo

Video: Sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 pre 2. ročník ZŠ

Krátka prezentácia učiva vysvetľuje postup sčítania dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov ...

Autor: M. Belic – J. Striežovská, Family Guy, Guys, Fictional Characters, Author, Sons, Fantasy Characters, Boys, Griffins

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská Author

Matematika pre druhákov – sada

Sada učebných materiálov pre 2. ročník pre žiaka: pracovný zošit 1. a 2. časť

Autor: M. Belic – J. Striežovská, Author

Matematika pre druhákov – učebnica

Učebnica pre 2. ročník ZŠ, alternatívna odporúčaná učebnica matematiky pre 2. ročník ZŠ

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre druhákov, 1. časť

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre druhákov, 2. časť

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

  Word Search, Words

Triedny prieskum

Obrazová príloha na stiahnutie k sérii Matematika pre druhákov. Bar Chart, Diagram

Hra SUDOKU: farby

Obrazová príloha na stiahnutie k sérii Matematika pre druhákov.

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu. Math, Memes, Math Resources, Early Math, Meme, Mathematics

Vzorové riešenia úloh k Zbierke úloh z matematiky pre druhákov

Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

Pinterest