When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Matematika pre druhákov

Nástenka Matematika pre druhákov obsahuje vzorové riešenia, obrazové prílohy, ktoré si môžete stiahnuť po kliknutí na obrázok a informácie o tituloch s…
More
·
31 Pins
 8w
Collection by
aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia.
Formát na stiahnutie. aitec offline k Matematike pre druhákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia.

TITULY

10 Pins
Stiahnite a vymaľujte si edukačné maľovanky. Nájdete ich aj vo farebnej verzii.
Vzorové riešenia slúžia ako metodická podpora a pomoc predovšetkým pedagógom, ale aj rodičom pri domácej príprave na vyučovanie. Vzorové riešenia by mali byť prostriedkom na kontrolu vypracovanej úlohy, či už v škole, alebo pri domácich úlohách. Poskytnutie vzorových riešení na webe sa stretáva s pozitívnym ohlasom od pedagógov, ale rovnako aj od rodičov, ktorí berú vypracovávanie domácich úloh zodpovedne a deťom riešenia poskytujú len na záverečnú kontrolu.

PRACOVNÉ LISTY A MATERIÁLY

15 Pins
aitec offline k Matematike pre druhákov prináša množstvo funkcií a pomôcok pre učiteľa, ako obohatiť vyučovanie. Obľúbený interaktívny obsah vo forme multimediálnych prezentácií rozširujú zábavné hry Usporiadaj – Telocvičňa, Hra na počítanie, Doplň číslicu a iné. Hry pútavým spôsobom rozvíjajú zručnosti, ktoré sa majú žiaci na matematike naučiť. Pozrite si videonávod, ako pracovať s diskom aitec offline k matematike pre druhákov.
Krátka prezentácia učiva vysvetľuje postup sčítania dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov od Miroslava Belica a Janky Striežovskej. Lienka oboznamuje žiakov so spôsobom sčítania dvoch dvojciferných čísel pomocou
Krátka prezentácia učiva vysvetľuje postup sčítania dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Video dopĺňa učivo v titule Matematike pre druhákov od Miroslava Belica a Janky Striežovskej. Lienka oboznamuje žiakov so spôsobom sčítania dvoch dvojciferných čísel pomocou znázornenia.

VIDEÁ

5 Pins
V stredu 2. 12. 2020 sa uskutočnil prvý z dvojice matematických online seminárov na tému Od obrázkovej slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ. Predstavili sme vám konkrétne príklady úloh s návrhmi na riešenie i tipy, ako viesť žiakov k analýze jednotlivých postupov, a to všetko aj s využitím komplexnej podpory pre učiteľa aitec offline.

ONLINE SEMINÁRE

1 Pin