Aneta Korunková

Aneta Korunková

Vždy budem viac ľutovať to,čo som mohla urobiť a neurobila som ako to,čo som urobila a nemala som urobiť.
Aneta Korunková