Alžbeta Kostúriková

Alžbeta Kostúriková

za slobodna Klimeková šťastne vydatá