Alexandra Čenková

Alexandra Čenková

2006-2010 ŠÚV Ružomberok, Propagačné výtvarníctvo 2010 UTB, FMK, Zlín, Prostorová tvorba