Michail Alexejevich

Michail Alexejevich

Muži sa delia na tých ktorý desiatu dávali a tých ktorý desiatu brali.