alexej lešník

alexej lešník

Košice / Zakladateľ košického fotoklubu NOVA a jeho galérie. Autor, lektor, porotca a publicista. Ocenený čestným titulom Zväzu slovenských fotografov - AZSF
alexej lešník