Marianna Vavreková

Marianna Vavreková

Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch strán. David Viscott
Marianna Vavreková
More ideas from Marianna