Alena Palgutová

Alena Palgutová

milujem úprimnosť, smiech a "normálnych" ľudí