Baška Dzugasová

Baška Dzugasová

Bez cieľov nieje pohyb dopredu ...
Baška Dzugasová