Balneologické múzeum Piešťany

Balneologické múzeum Piešťany

Beethovenova 5, Piešťany / V múzeu nájdete: archeológiu regiónu Piešťan, národopis s ľudovým domom, expozíciu o histórii Piešťan a dejiny kúpeľníctva