Balneologické múzeum Piešťany
Balneologické múzeum Piešťany
Balneologické múzeum Piešťany

Balneologické múzeum Piešťany

V múzeu nájdete: archeológiu regiónu Piešťan, národopis s ľudovým domom, expozíciu o histórii Piešťan a dejiny kúpeľníctva