Peter Dotyčný

Peter Dotyčný

.. víťazstvo nad sebou samým je najväčšie víťazstvo ..