Barbora Bočeková

Barbora Bočeková

..Hľadám nepoznané, spoznávam nehľadané. Strácam to cenné, cením si až stratené. Milujem všetko zradné a zrádzam milované...
Barbora Bočeková
More ideas from Barbora