Beata Muskova

Beata Muskova

Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.