Mladucha v krátkom kožuchu, zdobenom našívanými motívmi z farebnej kože. Stredné Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto K. Plicka

Karol Plicka - Bride in a short coat - Slovak - Mladucha v krátkom kožuchu.

Karol Plicka - Dobrá Niva, poľná kolíska

portable cribs are not necessarily a recent invention. Behold the folk-genius of our forefathers - ukraine

Karol Plicka: Gajdoš z Novohradských vrchov:1928

leregretdestempspasses: “From Novohrad mountains, Slovakia 1928 ”

Gazda z Madačky - Novohrad1928

Karel Plicka - 1928 "Farmer from Madačka" - Slovakia

karol plicka fotografie

Plicka: "Gazda z Madačky - Novohrad", Slovakia

Pinterest
Search