Karol Plicka - Dobrá niva

Karol Plicka - Dobrá niva

Mladucha v krátkom kožuchu, zdobenom našívanými motívmi z farebnej kože. Stredné Slovensko, 1. polovica 20. storočia. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto K. Plicka

Karol Plicka - Bride in a short coat - Slovak - Mladucha v krátkom kožuchu.

Karel Plicka, slovenské kroje « Archiv časopisu Slavonie

Karel Plicka, slovak folk costume « Archive of the magazine Slavonie

Karol Plicka: Gajdoš z Novohradských vrchov:1928

leregretdestempspasses: “From Novohrad mountains, Slovakia 1928 ”

Karol Plicka - Dobrá Niva, poľná kolíska

portable cribs are not necessarily a recent invention. Behold the folk-genius of our forefathers - ukraine

Karol Plicka - hra na slepú babu

Karol Plicka - hra na slepú babu

Karol Plicka - Očová

Karol Plicka - Očová

Karol Plicka - Horehronie

Slovakian children - Zabava dievcat na Horehroni

Karol Plicka: Dievča z Važca:1928

Slovakia,Karel Plicka,Child from

Madunice village, Považie region, Western Slovakia.

Slovakia, she looks just like my doll in the traditional attire.

Karol Plicka - Čierny Balog

Man in folk costume (Slovakia)

Gazda z Madačky - Novohrad1928

Karel Plicka - 1928 "Farmer from Madačka" - Slovakia

Karol Plicka - Závadka

Little girl from Zavadka, Slovakia (Karol Plicka)

Karol Plicka - Viničné

Woman in folk costume (Slovakia).

karol plicka fotografie

Plicka: "Gazda z Madačky - Novohrad", Slovakia

Traditional kitchen ornamented by folk art . From Eastern Slovakia.

Old house interior, Slovakia

Pinterest
Search