Mária Bérešová

Mária Bérešová

Rozum formuje človeka. Cit ho vedie.