Viera Sláviková

Viera Sláviková

bývam v Bratislave na Slovensku / som na dochodku,a vášniva patchworkárka