Yona of the Dawn (暁のヨナ) - Kija (キジャ)

Ki-ja - Akatsuki no Yona by 最果てのさつまいも on pixiv

白龍

Anime Boys, Manga Anime, Dawn, Fangirl, Nerd, Awesome, Album, Otaku, Anime Guys

Hình ảnh có liên quan

anime girl cute, akatsuki no yona and shiro image on We Heart It

I miss the old day when i first met you. But i think we have to move on. And everything happened, it is my fall. 23/2/2016 18:30

I miss the old day when i first met you. But i think we have to move on. And everything happened, it is my fall.

It has been a long time, right ? All i can do is say : happy birthday to you

It has been a long time, right ? All i can do is say : happy birthday to you

Thà trở nên ngây ngô cũng nhất quyết ko muốn lớn, ko muốn đối mặt với xã hội rộng lớn ngoài kia. Nhưng khi bạn đứng im có nghĩa là bạn đang lùi lại phía sau. Thời gian qua đi rồi cũng sẽ ko còn ai che chở, dẹp mọi phiền thoái cho tôi nữa. Thế nên tôi sẽ học cách đứng lên và đi tiếp bằng đôi chân mình :( :) Oke, c nói như thế nghĩa là gì??? Còn phải như thế nào mới gặp đc m??

Thà trở nên ngây ngô cũng nhất quyết ko muốn lớn, ko muốn đối mặt với xã hội rộng lớn ngoài kia. Nhưng khi bạn đứng im có nghĩa là bạn đang lùi lại phía sau. Thời gian qua đi rồi cũng sẽ ko còn ai che chở, dẹp mọi phiền thoái cho tôi nữa. Thế nên tôi sẽ học cách đứng lên và đi tiếp bằng đôi chân mình :( :) Oke, c nói như thế nghĩa là gì??? Còn phải như thế nào mới gặp đc m??

Tốt nghiệp r, tất cả chúng ta đã lớn :((((((((((((((((((

Tốt nghiệp r, tất cả chúng ta đã lớn :((((((((((((((((((

Pinterest
Search