Branislav Franek

Branislav Franek

Nechem zit tak aby ludia plakali ked budem umierat, ale aby sa smiali pokial budem zit.
Branislav Franek