ProIN - Prvý vedecký 4D časopis

ProIN - Prvý vedecký 4D časopis

Prvý vedecký časopis so zameraním na PROduktivitu a INovácie v rozšírenej realite. Oslovuje odborných a vedeckých pracovníkov z akademickej pôdy i priemyslu.
ProIN - Prvý vedecký 4D časopis