ProIN - Prvý vedecký 4D časopis

ProIN - Prvý vedecký 4D časopis

ceitgroup.eu/index.php/casopis-proin
Prvý vedecký časopis so zameraním na PROduktivitu a INovácie v rozšírenej realite. Oslovuje odborných a vedeckých pracovníkov z akademickej pôdy i priemyslu.
ProIN - Prvý vedecký 4D časopis