Jana Janči Cíbiková-Božíková

Jana Janči Cíbiková-Božíková

HODNOTA ÚSMEVU Úsmev nestojí nič a stojí mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma a neochudobňuje toho, kto ho daruje. Trvá iba chvíľu, ale spomienka naň býv