More ideas from LucyLu
Leaving Parkland Hospital after the death of the President, Attorney General and brother-in-law Robert F. Kennedy right behind her. Several times Jackie was offered a washcloth and a change of clothes, but she said, “No. Let them see what they’ve done to Jack.”

Jackie Leaving Parkland Hospital after the death of the President, with her brother-in-law Robert Kennedy. Several times Jackie was offered a washcloth and a change of clothes, but she said, “No. Let them see what they’ve done to Jack.

Waiting is the hardest, but most essential part.

God prepares leaders in a slow-cooker, not in a microwave oven. More important than the awaited goal is the work God does in us while we wait. Waiting deepens and matures us, levels our perspective, and broadens our understanding. by JCM

Je možné milovať, a pritom nebyť šťastným; je možné byť šťastný, a nemilovať. Ale MILOVAŤ A BYŤ PRITOM ŠŤASTNÝ, TO JE ZÁZRAK

Je možné milovať, a pritom nebyť šťastným; je možné byť šťastný, a nemilovať. Ale MILOVAŤ A BYŤ PRITOM ŠŤASTNÝ, TO JE ZÁZRAK

♥ 10 spôsobov AKO MILOVAŤ ♥ 1. Počúvaj bez prerušovania 2. Rozprávaj bez obviňovania 3. Nešetri pri dávaní 4. Neustále sa modli 5. Odpovedaj bez hádania 6. Zdieľaj sa bez predstierania 7. Raduj sa bez sťažovania si 8. Ver bez pochybností 9. Odpúšťaj bez trestania 10. Nezabúdaj na to, čo si sľúbil

♥ 10 spôsobov AKO MILOVAŤ ♥ 1. Počúvaj bez prerušovania 2. Rozprávaj bez obviňovania 3. Nešetri pri dávaní 4. Neustále sa modli 5. Odpovedaj bez hádania 6. Zdieľaj sa bez predstierania 7. Raduj sa bez sťažovania si 8. Ver bez pochybností 9. Odpúšťaj bez trestania 10. Nezabúdaj na to, čo si sľúbil