Dana Damina

Dana Damina

život je škola, ktorá nedá titul ale vedomosti, iba celoživotné štúdium znamená naplnenie