Hector Macak

Hector Macak

tvrdohlavost, cielavedomost, strategia rozhodovania, pomoct ak sa da a ma zmysel