Dobrý záhradkár

Dobrý záhradkár

www.dobryzahradkar.sk
Dobrý záhradkár je iniciativa robiť veci lepšie. Taktiež je to aj alternatíva k súčasne zaužívaným zvyklostiam v oblasti poradenstva o záhradu, dom či receptov.
Dobrý záhradkár