Dominica Chrenková

Dominica Chrenková

Čo osoží človeku keby získal celý svet a stratil pri tom vlastnú dušu? O. Wilde