Dušan Marton

Dušan Marton

priateľov si drž blízko nepriateľov ešte bližšie;)
Dušan Marton