1655

1655

The Main Square in Bratislava by Rudolf von Alt, 1843

The Main Square in Bratislava by Rudolf von Alt, 1843

Korunovácia, pohľadnica

Korunovácia, pohľadnica

Originál starokolorovaná medirytina mesta Bratislava, z r. 1593. Rytina patrí k umelecky najhodnotnejším a najvzácnejším Bratislavským vedutám. Pohľad z pravej strany Dunaja na mestský celok s hradom. Pod hradom sa rozkladajú domy starého podhradia s vyššou kamennou stavbou - vodnou vežou. Mesto obklopujú kopce viníc a z druhej strany široké rameno Dunaja. V popredí skupina žien. Kuriozitou je, že ženy sú oblečené skôr v holandskom než uhorskom dobovom oblečení.

Originál starokolorovaná medirytina mesta Bratislava, z r. 1593. Rytina patrí k umelecky najhodnotnejším a najvzácnejším Bratislavským vedutám. Pohľad z pravej strany Dunaja na mestský celok s hradom. Pod hradom sa rozkladajú domy starého podhradia s vyššou kamennou stavbou - vodnou vežou. Mesto obklopujú kopce viníc a z druhej strany široké rameno Dunaja. V popredí skupina žien. Kuriozitou je, že ženy sú oblečené skôr v holandskom než uhorskom dobovom oblečení.

Rouargue Frères eng Chardon  Presbourg 1838

Rouargue Frères eng Chardon Presbourg 1838

Historická Bratislava

podoba hradu po palfyovskej prestavbe z roku 1663

Dóm, pohľadnica

Dóm, pohľadnica

Hlavné nám. pohľadnica

Hlavné nám. pohľadnica

Braun and Hogenberg

Bratislava Old City Map Print Bird's-eye View by Craftissimo

Napoleon troops burn the castle 1811..

Napoleon troops burn the castle

Pinterest
Search