Mar Gromoš

Mar Gromoš

Desať mužov na rakve sedí a pije rum
Mar Gromoš