Emília Kumpfová

Emília Kumpfová

som neúnavný pozorovateľ detailov bežného života