Ľuboslava Želizňáková

Ľuboslava Želizňáková

Musíme mať dosť odvahy na to,aby sme jeden druhému povedali o svojej zraniteľnosti Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě n