Emma Čučková

Emma Čučková

Zaoberám sa spevom a umením, navštevuje základnú školu umenia.