Projekty - Dom│Engisupport.com

Collection by Engisupport-Slovensko

13 
Pins

Vyriešte Váš problém hneď, rýchlo tu a teraz. Sme vysokokvalitný tím projektových manažérov, inžinierov, projektantov a architektov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, navrhovania a výstavby občianskej vybavenosti..

Engisupport-Slovensko
Mam záujem o cenovu ponuku Corner Desk, Conference Room, Table, Furniture, Home Decor, Corner Table, Decoration Home, Room Decor, Tables

Kontakt

Zháňate architekta, statika, designera, konštruktéra, stavebneho majstra alebo dozor pre Vašu firmu alebo súkromný projekt?

REALIZAČNÝ PROJEKT Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: REALIZAČNÝ PROJEKT

REALIZAČNÝ PROJEKTINFO Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby po projekte interiéru. Poznámka:Realizačný projekt je možné objednať iba v kombinácii s projektom pre stavebné povolenie.

ZAMERANIE PRIESTORU Monopoly, Studios, 3d

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: ZAMERANIE PRIESTORU

ZAMERANIE PRIESTORUINFOPre začiatok projekčných prác je potrebný projekt existujúceho stavu vo formáte dwg. Pokiaľ ho nemáte, vieme priestor zamerať a zdigitalizovať.

INTERIÉROVÁ 3D ŠTÚDIA Monopoly, Studios, 3d

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: INTERIÉROVÁ 3D ŠTÚDIA

INTERIÉROVÁ 3D ŠTÚDIACENA 690,- €INFOVýsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE Monopoly, Studios, 3d

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

DISPOZIČNÉ RIEŠENIEINFONávrh dispozície slúži na zefektívnenie pôdorysov a získanie predstavy o možnostiach ich využitia.

AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBE Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBE

AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBEINFO Autorský dozor počas realizácie stavby.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIACENA 790,- €INFOVýsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru. Cena platí pre novostavby a obsahuje maximálne dve alternatívy riešenia. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIEINFO Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä: Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán), Vytyčovacie výkresy, Stavebné výkresy stavby, Statické posúdenie stavby, návrh úpravy okolia stavby, umiestnenie strojov a zariadení, projekt organizácie výstavby a iné správy a posudky.

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE ÚZEMNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIAINFO Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté. Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej…

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIAINFOJe to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“, rozhodne sa o tom, že stavbu je možné užívať. Prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Týmto procesom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej realizovanej…

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA Studios, Outdoor Decor, Home Decor, Projects, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIA

MÁM ZÁUJEM O VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA - ROZHODNUTIAINFOVybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti…

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?  Výsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov. Monopoly, Studios, 3d

Domov :: Individuální klienti :: Zákaznícka podpora :: INTERIÉROVÁ 3D ŠTÚDIA

Potrebujete pomôcť pri prácach, ktoré nie su vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc? Výsledkom štúdie sú vizualizácie priestorov s použitím reálnych zariaďovacích prvkov a materiálov.

  Civil Engineering, Usb Flash Drive, Draw, Texas, To Draw, Sketches, Painting, Tekenen, Texas Travel

Individuální klienti

Naše služby ponúkame v rámci celej Slovenskej republiky Kontaktujte nás a my Vás navštívime do 24h Potrebujete pomôcť pri prácach ktoré nie sú vo Vašom odbore alebo mate nevedomosť ako na to? Chcete rýchlu a hlavne lacnú odbornú pomoc?Vypracujeme a zabezpečíme Kompletnú projektovú stavebné