Viac nápadov od Eva

Zadání: Rovinná soustava těles znázorněná na obrázku je zatížena silou F 6 na tělese 6. (a)Rozhodněte o její pohyblivosti (určete počet stupňů volnosti).

DIY backless dress?