EUROKÓDEX

EUROKÓDEX

9 followers
·
0 followers
Slovensko  ·  Vydavateľstvo hodnotnej literatúry - právo, ekonómia, marketing, masmédiá, IT, psychológia,... Člen skupiny Vydavateľského domu
EUROKÓDEX
More ideas from EUROKÓDEX
Zborník príspevkov odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 pod záštitou dekana Fakulty práva Panerópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.

Zborník príspevkov odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 pod záštitou dekana Fakulty práva Panerópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.

Novinka z kategórie "... toto musím mať!"

Novinka z kategórie "... toto musím mať!"

Princípy medzinárodného práva verejného

Princípy medzinárodného práva verejného

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahu

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou

Repetitórium kriminológie

Repetitórium kriminológie

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy

Kontrola v obecnej samospráve

Kontrola v obecnej samospráve

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Podnikatelské prostředí v EU z hlediska veřejných financí

Podnikatelské prostředí v EU z hlediska veřejných financí

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 3. prepracované a doplnené vydanie

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 3. prepracované a doplnené vydanie