EUROKÓDEX

EUROKÓDEX

www.eurokodex.sk
Slovensko / Vydavateľstvo hodnotnej literatúry - právo, ekonómia, marketing, masmédiá, IT, psychológia,... Člen skupiny Vydavateľského domu
EUROKÓDEX
More ideas from EUROKÓDEX
Zborník príspevkov odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 pod záštitou dekana Fakulty práva Panerópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.

Zborník príspevkov odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 pod záštitou dekana Fakulty práva Panerópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.

Novinka z kategórie "... toto musím mať!"

Novinka z kategórie ".

Princípy medzinárodného práva verejného

Princípy medzinárodného práva verejného

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahu

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou

Repetitórium kriminológie

Repetitórium kriminológie

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv