Naše knihy - masmédiá/ Our books - media

Collection by EUROKÓDEX

9 
Pins
 • 
6 
Followers
EUROKÓDEX
Krst publikácie Ako sa robia noviny od prof. Andreja Tušera Dreams, Books, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Krst publikácie Ako sa robia noviny od prof. Andreja Tušera

Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem... Nasa, Magazine Rack, Storage, Cover, Books, Livros, Store, Slipcovers, Book

Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem...

Publikácia nestora slovenskej žurnalistiky Andreja Tušera - O novinárstve, prinášajúca prierez tvorbou autora za cca 50 rokov Baseball Cards, Books, Sports, Livros, Sport, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Publikácia nestora slovenskej žurnalistiky Andreja Tušera - O novinárstve, prinášajúca prierez tvorbou autora za cca 50 rokov

Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosťou za prejav v médiách Books, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosťou za prejav v médiách

Hodnotný materiál, ktorý veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasnú modernú multimediálnu a internetovú éru Books, Shopping, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Hodnotný materiál, ktorý veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasnú modernú multimediálnu a internetovú éru

Publikácia Praktikum mediálnej tvorby prináša komplexný pohľad na procesy tvorby obsahovej resp. formálnej stránky základných typov médií: tlače, rozhlasu, televízie a internetu Shops, Tents

Publikácia Praktikum mediálnej tvorby prináša komplexný pohľad na procesy tvorby obsahovej resp. formálnej stránky základných typov médií: tlače, rozhlasu, televízie a internetu

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie Books, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie

Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami Books, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami

Kniha mapuje nielen vývoj žurnalistiky, ale aj výrobu najúspešnejšieho denníka na Slovensku - časť publikácie podrobne opisuje výrobný proces Nového Času Books, Livros, Book, Libros, Book Illustrations, Libri

Kniha mapuje nielen vývoj žurnalistiky, ale aj výrobu najúspešnejšieho denníka na Slovensku - časť publikácie podrobne opisuje výrobný proces Nového Času

Pinterest