Naše knihy - masmédiá/ Our books - media

9 Piny5 Fanúšikovia
Krst publikácie Ako sa robia noviny od prof. Andreja Tušera

Krst publikácie Ako sa robia noviny od prof. Andreja Tušera

Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem...

Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem...

Publikácia nestora slovenskej žurnalistiky Andreja Tušera - O novinárstve, prinášajúca prierez tvorbou autora za cca 50 rokov

Publikácia nestora slovenskej žurnalistiky Andreja Tušera - O novinárstve, prinášajúca prierez tvorbou autora za cca 50 rokov

Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosťou za prejav v médiách

Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosťou za prejav v médiách

Hodnotný materiál, ktorý veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasnú modernú multimediálnu a internetovú éru

Hodnotný materiál, ktorý veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasnú modernú multimediálnu a internetovú éru

Publikácia Praktikum mediálnej tvorby prináša komplexný pohľad na procesy tvorby obsahovej resp. formálnej stránky základných typov médií: tlače, rozhlasu, televízie a internetu

Publikácia Praktikum mediálnej tvorby prináša komplexný pohľad na procesy tvorby obsahovej resp. formálnej stránky základných typov médií: tlače, rozhlasu, televízie a internetu

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie

Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami

Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami

Kniha mapuje nielen vývoj žurnalistiky, ale aj výrobu najúspešnejšieho denníka na Slovensku - časť publikácie podrobne opisuje výrobný proces Nového Času

Kniha mapuje nielen vývoj žurnalistiky, ale aj výrobu najúspešnejšieho denníka na Slovensku - časť publikácie podrobne opisuje výrobný proces Nového Času


Ďalšie nápady
2013 Mustang Boss 302  Ok saw one of these today OMG its amazing in person!!!!!

2013 Mustang Boss 302 Ok saw one of these today OMG its amazing in person!!!!!

Here is a selection of the best Christmas and birthday toys for 10 year old boys this year. Whether you want something absolutely out of this...

Here is a selection of the best Christmas and birthday toys for 10 year old boys this year. Whether you want something absolutely out of this...

A single dew drop hangs from a Hosta Leaf ... what an incredible image of something so tiny!    iWitness Weather Contributor: Linda Othersen

Beach Resort Town Left to Rot (PHOTOS)

A single dew drop hangs from a Hosta Leaf ... what an incredible image of something so tiny! iWitness Weather Contributor: Linda Othersen

featured on my friends website- Mario Brothers Party Cake

featured on my friends website- Mario Brothers Party Cake

I want to learn how to do this before I die.

Honeymoon Heaven in Bali

I want to learn how to do this before I die.

Algunas leyendas urbanas #infografia #infographic

Algunas leyendas urbanas #infografia #infographic

brilliant! definitely flagged for future mishaps.

brilliant! definitely flagged for future mishaps.

:)
T U L L E by * OneLovePhoto.com, via Flickr

T U L L E by * OneLovePhoto.com, via Flickr

I'm running out of descriptions, Pinterest.  Why do I have to describe all of my pins?  It's a picture :)

I'm running out of descriptions, Pinterest. Why do I have to describe all of my pins? It's a picture :)

Pinterest
Hľadať