Eva Baluchová

Eva Baluchová

Emerald je hluchý kocúr. My tento hendikep nemáme, no čoraz častejšie si uvedomujem, ako málo sa navzájom počúvame. Rozprávame sa spolu bez vzájomnej pozornosti