Eva Baluchová
Eva Baluchová
Eva Baluchová

Eva Baluchová

Emerald je hluchý kocúr. My tento hendikep nemáme, no čoraz častejšie si uvedomujem, ako málo sa navzájom počúvame. Rozprávame sa spolu bez vzájomnej pozornosti