Eva B.

Eva B.

Prague / Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein
Eva B.
Viac nápadov od Eva
Love the peach and green combo by Gisbert Pöppler

Love the peach and green combo by Gisbert Pöppler

Left

Left

From @spikeandblubelle: Blubelle is a britishblue 4 months old and loves joining me for breakfast for yoghurt she is a very sweet kitty #catsofinstagram [source: http://ift.tt/2awyXZo ]

From @spikeandblubelle: Blubelle is a britishblue 4 months old and loves joining me for breakfast for yoghurt she is a very sweet kitty #catsofinstagram [source: http://ift.tt/2awyXZo ]

5-formas-de-usar-tu-little-black-dress-2

5-formas-de-usar-tu-little-black-dress-2

if you don't find pandas cute you are not human:

if you don't find pandas cute you are not human:

My dorm room                            …

My dorm room …

A second life for my IKEA Besta cabinets | My home | Vosgesparis | Bloglovin’

A second life for my IKEA Besta cabinets | My home | Vosgesparis | Bloglovin’

Gin: Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng để tử tế nói một lời tạm biệt. Tiếc nuối cũng không thể trở về ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khắc ghi giây phút này, khắc ghi những năm tháng mà chúng ta cùng nhau đi qua...

Gin: Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng để tử tế nói một lời tạm biệt. Tiếc nuối cũng không thể trở về ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khắc ghi giây phút này, khắc ghi những năm tháng mà chúng ta cùng nhau đi qua...

UO Guide: Cozy Bedrooms - Urban Outfitters - Blog                                                                                         More

UO Guide: Cozy Bedrooms - Urban Outfitters - Blog More