Pinterest • celosvetový katalóg nápadov

Božia láska v podobe blížneho dokáže obrátiť homosexuála - Bezhranicna.sk

They are new every morning; great is thy faithfulness~ Lamentations 3:23

20
3
od About.com Education

DAMN

Chemical Structures Starting with the Letter D: DAMN

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Žalmy 37:4

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v neho a On vykoná Žalmy 37:5

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov, Izaiáš 26:4

Ježiš mu riekol: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14:6

od Mompreneur on Fire

5 Ways You Can Take Care Of Yourself - Interview with Josephina Santiago

I love to hear how actual coaches live their own lives. How do they take care of themselves?? She has some really great points! I think /search/?q=%234&rs=hashtag & /search/?q=%235&rs=hashtag are so important!

Why would I fear the future? For I am being pursued only by your goodness and unfailing love | Responsive not Perfect. Pocket Fuel Daily Devotional on Psalm 23:6 | faith

1.6k
366