Fakulty

Pozrite si súvisiace témy

Studenti fakulty restaurátorství obnovují mozaiky u Růženeckého kostela

Studenti fakulty restaurátorství obnovují mozaiky u Růženeckého kostela

Holding a sketchbook while standing up, especially for urban sketching, has never been very easy. Until now. Sketchbook Skool fakulty member Liz Steel turned us on to this brilliant sketchbook hack: a support that allows you to keep your sketch pad open firmly, without collapsing, and your …

Holding a sketchbook while standing up, especially for urban sketching, has never been very easy. Until now. Sketchbook Skool fakulty member Liz Steel turned us on to this brilliant sketchbook hack: a support that allows you to keep your sketch pad open firmly, without collapsing, and your …

Nemocnicím v kraji se nehlásí mnoho absolventů lékařské fakulty v Ostravě

Nemocnicím v kraji se nehlásí mnoho absolventů lékařské fakulty v Ostravě

Stavíme simulátor k testování bezpečnosti silnic, říká vedoucí fakulty

Stavíme simulátor k testování bezpečnosti silnic, říká vedoucí fakulty

Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave  Škoda Fit2Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto. Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave, výskumný projekt Škoda Fit2Future sponzorovaný spoločnosťami Škoda Auto, a.s. a Volkswagen AG. Autor: Matej Dubiš - STU Bratislava

Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave Škoda Fit2Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto. Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave, výskumný projekt Škoda Fit2Future sponzorovaný spoločnosťami Škoda Auto, a.s. a Volkswagen AG. Autor: Matej Dubiš - STU Bratislava

Ako sa dostať na technické fakulty?

Ako sa dostať na technické fakulty?

The Watercolor Watch Video featuring @koosje and her Dad #artforall #sketchbookskool #drawing

The Watercolor Watch Video featuring @koosje and her Dad #artforall #sketchbookskool #drawing

<p>Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.</p> <p> Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v…

<p>Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.</p> <p> Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v…

Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe    vizualna-identita-prirodovedeckej-fakulty-karlovej-univerzity-v-prahe/

Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe vizualna-identita-prirodovedeckej-fakulty-karlovej-univerzity-v-prahe/

Holding a sketchbook while standing up, especially for urban sketching, has never been very easy. Until now. Sketchbook Skool fakulty member Liz Steel turned us on to this brilliant sketchbook hack: a support that allows you…

Holding a sketchbook while standing up, especially for urban sketching, has never been very easy. Until now. Sketchbook Skool fakulty member Liz Steel turned us on to this brilliant sketchbook hack: a support that allows you…

Pinterest
Hľadať