Pinterest
Our Urban Sketching kourse is starting soon (woo hoo!), so Sketchbook Skool co-founder Koosje Koene reached out to Miguel Herranz, one of the kourse instructors, so you can hear more about the kourse and the amazing global creative movement of Urban Sketching. Miguel is a prolific Urban Sketcher. …

Our Urban Sketching kourse is starting soon (woo hoo!), so Sketchbook Skool co-founder Koosje Koene reached out to Miguel Herranz, one of the kourse instructors, so you can hear more about the kourse and the amazing global creative movement of Urban Sketching. Miguel is a prolific Urban Sketcher. …

Vo vedeckom zdravotníckom centre fakulty farmakológie na Univerzite v Texase bola vykonaná štúdia, ktorej výsledky preukázali, že výťažky z ašvagandy účinkujú podobne ako GABA receptory, čo môže byť dôvodom jej pôsobenia proti úzkostiam.

Vo vedeckom zdravotníckom centre fakulty farmakológie na Univerzite v Texase bola vykonaná štúdia, ktorej výsledky preukázali, že výťažky z ašvagandy účinkujú podobne ako GABA receptory, čo môže byť dôvodom jej pôsobenia proti úzkostiam.

Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave  Škoda Fit2Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto. Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave, výskumný projekt Škoda Fit2Future sponzorovaný spoločnosťami Škoda Auto, a.s. a Volkswagen AG. Autor: Matej Dubiš - STU Bratislava

Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave Škoda Fit2Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto. Frézovanie modelu automobilu v mierke 1:4 pre Ústav dizajnu Fakulty architektury STU v Bratislave, výskumný projekt Škoda Fit2Future sponzorovaný spoločnosťami Škoda Auto, a.s. a Volkswagen AG. Autor: Matej Dubiš - STU Bratislava

Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině | Plzeň.cz

Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině | Plzeň.cz

Robert Lanza, vědec z lékařské fakulty na severokarolínské univerzitě, se v čerstvém vydání Aeonu rozhodl pro nelehký úkol: vysvětlit čtenářům, že…

Robert Lanza, vědec z lékařské fakulty na severokarolínské univerzitě, se v čerstvém vydání Aeonu rozhodl pro nelehký úkol: vysvětlit čtenářům, že…

Šance na univerzitní studium trvá, fakulty mají ještě volná místa

Šance na univerzitní studium trvá, fakulty mají ještě volná místa

70. výročí založení fakulty DAMU Praha - Setkání absolventů DAMU 1949 - 1985 (13. 2. 2016) - U příležitosti 70. výročí AMU se v sobotu 13. února 2016 uskutečnilo v prostorách divadelní fakulty AMU, divadla Disk a kavárně "Kafe Damu" setkání absolventů DAMU, kteří ukončili svá studia v letech 1949 - 1985.

70. výročí založení fakulty DAMU Praha - Setkání absolventů DAMU 1949 - 1985 (13. 2. 2016) - U příležitosti 70. výročí AMU se v sobotu 13. února 2016 uskutečnilo v prostorách divadelní fakulty AMU, divadla Disk a kavárně "Kafe Damu" setkání absolventů DAMU, kteří ukončili svá studia v letech 1949 - 1985.

Make a Watercolor Watch with Koosje and her Dad! #artforall #sketchbookskool #drawing

Make a Watercolor Watch with Koosje and her Dad! #artforall #sketchbookskool #drawing

<p>Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.</p> <p> Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v…

<p>Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.</p> <p> Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v…

Studenti fakulty restaurátorství obnovují mozaiky u Růženeckého kostela

Studenti fakulty restaurátorství obnovují mozaiky u Růženeckého kostela

The Watercolor Watch Video featuring @koosje and her Dad #artforall #sketchbookskool #drawing

The Watercolor Watch Video featuring @koosje and her Dad #artforall #sketchbookskool #drawing

Stavíme simulátor k testování bezpečnosti silnic, říká vedoucí fakulty

Stavíme simulátor k testování bezpečnosti silnic, říká vedoucí fakulty

Studenti fakulty zdravotnických studií ukázali své umění na poháru záchranářů

Studenti fakulty zdravotnických studií ukázali své umění na poháru záchranářů

70. výročí založení fakulty DAMU Praha - Setkání absolventů DAMU 1949 - 1985 (13. 2. 2016) - U příležitosti 70. výročí AMU se v sobotu 13. února 2016 uskutečnilo v prostorách divadelní fakulty AMU, divadla Disk a kavárně "Kafe Damu" setkání absolventů DAMU, kteří ukončili svá studia v letech 1949 - 1985.

70. výročí založení fakulty DAMU Praha - Setkání absolventů DAMU 1949 - 1985 (13. 2. 2016) - U příležitosti 70. výročí AMU se v sobotu 13. února 2016 uskutečnilo v prostorách divadelní fakulty AMU, divadla Disk a kavárně "Kafe Damu" setkání absolventů DAMU, kteří ukončili svá studia v letech 1949 - 1985.

V rámci projektu Prevence závislosti na počítači a počítačových hrách ČVUT funguje Internetová poradna pro ty, kteří zatím nechtějí vyjít ze známého prostředí internetu, ale rádi by si o své situaci povídali s odborníkem. Písemně mohou studenti ČVUT konzultovat problematiku závislosti na počítači a počítačových hrách s psycholožkou PhDr. Petrou Vondráčkovou, Ph.D. z Kliniky adiktologie, 1. lékařské fakulty, UK v Praze.

V rámci projektu Prevence závislosti na počítači a počítačových hrách ČVUT funguje Internetová poradna pro ty, kteří zatím nechtějí vyjít ze známého prostředí internetu, ale rádi by si o své situaci povídali s odborníkem. Písemně mohou studenti ČVUT konzultovat problematiku závislosti na počítači a počítačových hrách s psycholožkou PhDr. Petrou Vondráčkovou, Ph.D. z Kliniky adiktologie, 1. lékařské fakulty, UK v Praze.

Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe    vizualna-identita-prirodovedeckej-fakulty-karlovej-univerzity-v-prahe/

Nová vizuálna identita Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe vizualna-identita-prirodovedeckej-fakulty-karlovej-univerzity-v-prahe/