Pinterest • celosvetový katalóg obrázkov

Spoločná iniciatíva ZCHFP SR a CHPT STU prináša výsledky Chronický nedostatok mladých absolventov chemických stredných odborných škôl a univerzít čiastočne rieši spolupráca Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (CHPT STU). Výsledkom je kurz Náterové hmoty, určený na prípravu špecialistov pre spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú farby, laky a pomocné…

od STEAM Powered Family

Assistive Technology For Writing - Dysgraphia

Using assistive technology for writing can help students with dysgraphia demonstrate their knowledge in effective and proactive ways.

30
5

ReadingPen for help with dyslexia. I must have these for my three beautiful dyslexics!!

2k
184
4
od Learning Specialist and Teacher Materials - Good Sensory Learning

Free Speech to text on Google Docs Helps Dyslexic Students

This voice-to-text technology can be a wonderful, free assistive technology device for students with dyslexia and other types of learning disabilities.

428
39
od Understood.org

8 Examples of Assistive Technology and Adaptive Tools

8 examples of assistive technology and adaptive tools, and how they can help your child #AT

355
23
1
od eHow

Assistive Technology for Education

these key boards make integrating technology in the classroom easier for students to learn and visualize certain keys.

380
10
1

This device was created at a low cost for individuals who cannot use their upper extremities due to amputations, weakness, or fine motor coordination deficits.

197
19