Prvý trimester

Zamyslenia prežili prvý trimester

Zamyslenia prežili prvý trimester

[10 YOGA BASICS FOR PREGNANCY]   Try these 10 yoga basics for pregnancy, even if you've never done yoga!   For full instruction and free prenatal yoga online visit: http://www.stretchandglow.com.au

[10 YOGA BASICS FOR PREGNANCY] Try these 10 yoga basics for pregnancy, even if you've never done yoga! For full instruction and free prenatal yoga online visit: http://www.stretchandglow.com.au

Čo sa s vami deje v 1. trimestri? Prvý trimester, alebo presnejšie prvých 13 týždňov tehotenstva sa považuje za najrizikovejší. Práve v tomto období dochádza najčastejšie k spontánnym potratom. Po potvrdení gravidity by žena mala upraviť svoj denný režim a vyhýbať sa rizikovým faktorom, ktoré by jej a vyvíjajúcemu sa bábätku mohli uškodiť. Viac sa dočítate na našom blogu.

Čo sa s vami deje v 1. trimestri? Prvý trimester, alebo presnejšie prvých 13 týždňov tehotenstva sa považuje za najrizikovejší. Práve v tomto období dochádza najčastejšie k spontánnym potratom. Po potvrdení gravidity by žena mala upraviť svoj denný režim a vyhýbať sa rizikovým faktorom, ktoré by jej a vyvíjajúcemu sa bábätku mohli uškodiť. Viac sa dočítate na našom blogu.

Nu face Trinity how to video. Photo has nothing to do with it

Nu face Trinity how to video. Photo has nothing to do with it

愛のむきだし

愛のむきだし

Faith is a deep sense of trust in a higher power. You can call that power whatever it is that you like. Some call it God, the Divine, the Universe, the Higher self or the True self. All these words refer to the same thing, a Higher creative power.

Faith is a deep sense of trust in a higher power. You can call that power whatever it is that you like. Some call it God, the Divine, the Universe, the Higher self or the True self. All these words refer to the same thing, a Higher creative power.

Colin O'Donoghue - Killian Jones - Captain Hook -  Once Upon A Time

Colin O'Donoghue - Killian Jones - Captain Hook - Once Upon A Time

People miss you more when they see how much happier you are without them. silence is the best revenge

People miss you more when they see how much happier you are without them. silence is the best revenge

.
Infância

Infância

Pinterest
Hľadať