Nezáleží na to, či sa v myšlienkach zaoberáte niečím skutočným alebo vysnívaným, či myslíte na to, ako žijete teraz, alebo na to, ako chcete žiť - zákon príťažlivosti reaguje na všetky vaše myšlienky. Inými slovami, zákon príťažlivosti nevie, či si niečo predstavujete, alebo je to skutočné. Už chápete silu svojej predstavivosti?

ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI je životný štýl...

pin 6
heart 1

Ak si stále vizualizujete a nič sa nedeje, znamená to, že nevedemky niečím veľmi silno maríte svoj zámer. Na čo myslíte? Aké slová vyslovujete? Čo robíte? Ak si nie ste istí, požiadajte zákon príťažlivosti, nech vám ukáže, čím svoj zámer rušíte, a on vám to dá veľmi jasne najavo.

Nikdy nemôžete povedať, že zákon príťažlivosti nefunguje, pretože on pôsobí neprestajne. Ak nemáte, čo chcete, je to výsledok toho, ako zákon používate. Ak nemáte, čo chcete, potom si vy sami vytvárate neprítomnosť toho, čo chcete. Stále tvoríte a zákon na vás stále reaguje. Ak to pochopíte, môžete presmerovať svoju neuveriteľnú silu tak, aby ste si pritiahli, čo chcete.

Máte silu transformovať negatívnu zmenu na pozitívnu, no nedosiahnete to tým, že budete zmenu odmietať.. Ak chcete zmeniť zlo na dobro, najprv hľadajte, čo je v danej situácii dobré a pozitívne. V každej situácii je niečo dobré, a keď to hľadáte, zákon príťažlivosti vám to musí predložiť. Potom prikážte, aby táto zmena priniesla bezhraničné dobro a pozitivitu, a vo svojom srdci verte a vedzte, že váš príkaz sa splní. Toto značí vybrať si pozitívnu cestu.

zákon príťažlivosti

pin 2

Zákon príťažlivosti pri nikom nezlyhal a nezlyhá, ani pri vás. Zákon nikdy nezlyháva. Keď sa túžby neplnia, je to vždy preto, že dotyčný človek nepoužíva zákon správne. Zákon je neomylný, a keď postupujete v dokonalom súlade s ním, určite sa dočkáte výsledku!

aacash-large_trans++qVzuuqpFlyLIwiB6NTmJwfSVWeZ_vEN7c6bHu2jJnT8.jpg (720×449)

pin 49
heart 10

Zákon príťažlivosti uplatňujete vo svojom živote vtedy, keď sa riadite pravidlom spravodlivej výmeny... Keď vám v núdzi pomohli iní a neskôr vás niekto požiada o pomoc, neváhajte a prijatú pomoc vráťte. Všetka pomoc k vám prichádza z vesmíru, keď teda dávate pomoc, vraciate ju vesmíru. Tak sa žije podľa pravidla spravodlivej výmeny a tak sa v živote realizuje zákon príťažlivosti.

Zákon príťažlivosti je obrovský kopírovací stroj. Kopíruje všetko, čo obsahuje naša myseľ a posiela nám to späť v podobe okolností a udalostí nášho života. Je to úžasné, pretože vďaka nemu dostávame jasnú spätnú väzbu o tom, ako si v živote počíname. Keď napríklad nemáme dostatok peňazí, viete, že v mysli a v predstavivosti si musíme vytvoriť nadbytok, aby ho zákon mohol skopírovať a potom poslať späť.

Pinterest • celosvetový katalóg nápadov
Search