Frank Apollo

Frank Apollo

🇸🇰 / photo • video • graphic design, Type 1 diabetic, #NavyRDie
Frank Apollo